Privacy statement

Dit is de privacy- en cookie policy van Regionaal Bureau voor Toerisme (RBT) Rivierenland. RBT Rivierenland is de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens die worden verzameld via deze website. RBT Rivierenland respecteert je privacy en houdt zich aan de regels die de Wet Bescherming Persoonsgegevens stelt. RBT Rivierenland kan deze privacy en cookie policy eenzijdig wijzigen. We adviseren je daarom om deze policy regelmatig op wijzigingen na te gaan. Om de privacy en cookie policy op te slaan of te printen kan je gebruik maken van de knoppen die op deze pagina zijn opgenomen.

Verwerkte gegevens

RBT Rivierenland maakt onderscheid tussen actief en passief verstrekte gegevens. Passief verstrekte gegevens zijn gegevens die je aan beheerders van websites verstrekt zonder dat je daar misschien bewust van bent. Wanneer je bijvoorbeeld rivierenland.nl bezoekt, registreren we een aantal technische gegevens zoals het IP-adres van je computer, het besturingssysteem dat je gebruikt, de internet browser waarmee je surft of de laatste internetpagina die je hebt bezocht. RBT Rivierenland verzamelt en verwerkt daarnaast gegevens die je actief aan ons verstrekt. Hiervan is bijvoorbeeld sprake als je een account of een profiel aanmaakt, een abonnement, gids of nieuwsbrief aanvraagt.

Doeleinden verwerking     

De gegevens die je passief aan ons hebt verstrekt worden zoveel mogelijk anoniem door RBT Rivierenland gebruikt. We doen dit om de kwaliteit en toegankelijkheid van de website te verbeteren. De persoonsgegevens die je actief aan RBT Rivierenland verstrekt worden opgenomen in een gegevensbestand en gebruikt voor de volgende doeleinden:

a. Je gegevens worden gebruikt voor de uitvoering van met je gesloten overeenkomsten zoals bij bestellingen in onze webshop.

b. Daarnaast kunnen wij je gegevens gebruiken om je op de hoogte te houden van interessante informatie en/of het doen van aanbiedingen.

c. Je gegevens kunnen worden geanalyseerd om de informatie en/of aanbiedingen zo veel mogelijk op je interesse af te stemmen. En, indien je daarvoor ondubbelzinnige toestemming hebt gegeven, om je te informeren over huidige en toekomstige producten of diensten van RBT Rivierenland of door RBT Rivierenland zorgvuldig geselecteerde derden (opt-in).

Websites van derden 

In sommige gevallen kan je via deze website doorlinken naar websites van derden. RBT Rivierenland is niet verantwoordelijk voor de gegevensverwerking of het privacybeleid van deze derden. Ook is RBT Rivierenland niet verantwoordelijk voor de eventuele verwerking van uw openbare persoonsgegevens door andere gebruikers van deze website.

Cookies     

Deze website maakt gebruik van permanente cookies. Dit zijn kleine tekstbestanden die automatisch door de internet browser op uw computer worden geplaatst. Met behulp van een sessie cookie kan onder meer worden bijgehouden welke webpagina's je bekijkt en welke opties je gebruikt. RBT Rivierenland gebruikt deze gegevens om de website gebruiksvriendelijker te maken. Met behulp van een permanente cookie kan de website je bij een volgend bezoek herkennen. Je kunt je internetbrowser zo instellen dat je wordt gewaarschuwd als er een cookie wordt geplaatst. Ook kun je het plaatsen van cookies volledig blokkeren. Je kunt dan echter mogelijk niet van alle onderdelen van de website gebruikmaken.

Google Analytics     

RBT Rivierenland maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. ("Google"). Google Analytics maakt gebruik van cookies om RBT Rivierenland te helpen analyseren hoe gebruikers de website gebruiken. De door de cookie gegenereerde informatie over je gebruik van de website (met inbegrip van uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe de website gebruikt wordt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor RBT Rivierenland en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal je IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. Als gezegd kun je de internet browser zo instellen dat je wordt gewaarschuwd als er een cookie wordt geplaatst en kan je het plaatsen van cookies volledig blokkeren. Je kunt dan echter mogelijk niet van alle onderdelen van de website gebruikmaken.

Indexering door zoekmachines     

De gegevens die je in je account of profiel opneemt, kunnen in beginsel niet door externe websites, zoals zoekmachines, geïndexeerd worden. Alle overige door je geplaatste content wordt wel door zoekmachines geïndexeerd.

Beveiliging en bewaartermijn     

De persoonsgegevens die via deze website worden verzameld zijn beveiligd via de huidige gebruikelijke technieken. RBT Rivierenland bewaart je (persoons-)gegevens zo lang je account of profiel in stand blijft of zo lang als de wet dat voorschrijft. RBT Rivierenland mag de persoonsgegevens langer bewaren indien er omstandigheden zijn die daartoe aanleiding geven.

Inzage, correctie en verwijdering     

Je kunt je gegevens opvragen en verzoeken om ze te laten corrigeren of verwijderen. Stuur je hiertoe een bericht met je persoonsgegevens aan info@rivierenland.nl. In je verzoek dien je zoveel mogelijk te specificeren op welke persoonsgegevens het verzoek betrekking heeft. Naar aanleiding van je verzoek berichten we je over het verdere verloop van de procedure. RBT Rivierenland zal in beginsel binnen vier weken op een verzoek tot inzage of correctie verzoek reageren. In geval van een verzoek tot verwijdering zal RBT Rivierenland de betreffende persoonsgegevens zo spoedig mogelijk verwijderen, tenzij en voor zover de wet verplicht om de betreffende persoonsgegevens te bewaren of er (andere) dringende redenen zijn die zich tegen verwijdering verzetten. RBT Rivierenland stuurt u na uitvoering van een verzoek tot verwijdering een bevestigingsbericht. Indien RBT Rivierenland de betreffende persoonsgegevens (gedeeltelijk) niet heeft verwijderd, stuurt RBT Rivierenland de bezoeker een bericht waarin zij toelicht waarom niet (volledig) aan het verzoek kon worden voldaan. Indien RBT Rivierenland niet of niet volledig kan vaststellen op welke persoonsgegevens een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering betrekking heeft, kan RBT Rivierenland de bezoeker vragen om zijn verzoek (nader) te specificeren. RBT Rivierenland schort de uitvoering van het verzoek op totdat de bezoeker RBT Rivierenland de (nadere) specificatie heeft verstrekt.